Hình thức thanh toán

KHÁCH HÀNG ĐẾN MUA VÀ THANH TOÁN TRỰC TIẾP TẠI CÁC CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *